Obchodní podmínky

Z e-shopu Andrestore.cz doručujeme po celé ČR a Slovensku.

1) Všeobecná ustanovení

Kupující = spotřebitel učiněním závazné objednávky v e-shopu Andrestore.cz provozovaný Andreou Čudovou se sídlem (na tuto adresu prosíme neodesílejte balíčky): Týnišťská 670, Třebechovice pod Orebem 503 46, IČO 87544211, potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2) Objednání zboží

Kupující souhlasí s použitím komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro plnění elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká následně momentem doručení se závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu Andrestore.cz. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na +420 774 996 636 nebo na e-mail info@andrestore.cz nebo objednavky@andrestore.cz.

3) Potvrzení objednávky

Objednávka je do systému přijata ihned. Objednávku vám obratem potvrdíme e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. O průběhu vaší objednávky i konečném odeslání zásilky vás budeme taktéž informovat e-mailem.
V případě nejasností vás budeme vždy obratem kontaktovat.

4) Platba a dodání zboží

Platbu akceptujeme převodem na účet, online kartou či dobírkou.
Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. Informace o přesném průběhu při platbě kartou přes platební bránu naleznete zde.

Společnost ComGate Payments, a.s. je možné kontaktovat následovně:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Číslo našeho účtu: 2902043893/2010 Fio Banka

Pro zaslání zboží využíváme služeb Zásilkovny, PPL a České pošty.

PŘED ODESLÁNÍM PLATBY PROSÍM PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST VARIABILNÍHO SYMBOLU!

Náš systém automaticky páruje platby s objednávkami na základě správnosti vyplněných údajů v platebním příkazu. Pokud si myslíte, že jste údaje omylem zadal/a nesprávně, kontaktujte nás na objednavky@andrestore.cz a my vaši platbu na účtu dohledáme.
Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, platba musí být připsaná na našem účtu nejpozději do 3 pracovních dnů.
Pokud nebude objednávka do té doby uhrazena a nebudeme mít od vás žádnou informaci o důvodu, bude objednávka automaticky stornována a zboží uvolněno k prodeji. Vaši objednávku se snažíme odeslat nejdéle do 2 pracovních dnů od přijetí platby. V případě, že zboží již nebude skladem, neprodleně vás kontaktujeme (e-mailem nebo telefonicky). V případě, že vás nebude možné kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.
Pokud jste zvolili platbu dobírkou, upozorňujeme, že v případě nepřevzetí zásilky budeme vyžadovat vzniklé náklady na dopravu a balné.

5) Výměna zboží

Výměny zboží u nás nejsou možné.

6) Vrácení zboží

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit, a to bez jakékoliv sankce.
Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu: Andrea Čudová, Palachova 1882, Hradec Králové, 500 12 kompletní, včetně příslušenství, dárků atd. Zboží musí být bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodtrženými cedulkami (pokud produkt cedulku má) a v limitu 14 dnů. Pokud spotřebitel vrací část objednávky, je také povinen vrátit včetně dárků a příslušenství.

Zboží nelze vracet na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží prodejce nepřijme!
Spotřebitel je povinen vyplnit formulář pro vrácení zboží!

Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu (oblečení neprané, nenošené, nežehlené, nesmí zapáchat parfémem ani ničím jiným) a označené původní identifikační etiketou zboží, pokud ji produkt obsahuje.
Originální krabici od bot v žádném případě nelze použít jako poštovní obal!

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé či nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě následkem volby nevhodného obalu. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu poníženou o náhradu škody či si vyhrazuje právo vratku nepřijmout. Při splnění veškerých podmínek a doručení zásilky prodávajícímu bude s kupujícím následně uskutečněno finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Náklady na vrácení zboží (především poštovné) ponese kupující.

Vrácení zboží lze kompenzovat dvěma způsoby:

  • Vrácením kupní ceny převodem na bankovní účet do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.
  • Zápočtem k následující objednávce (na hodnotu vracené kupní ceny bude vystaven časově neomezený kredit/voucher)

7) Storno objednávky

Objednávku lze v e-shopu Andrestore.cz bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání. To však platí pouze, když ještě objednávka nebyla vyexpedována (platí hlavně u dobírek).

8) Služba „Snadné vrácení“ během lhůty pro odstoupení

1. Základní ustanovení:
Kupující si společně se zbožím může zakoupit doplňkovou placenou službu, díky které může během 14denní lhůty pro odstoupení snadno vrátit a již neplatí při vracení poštovné. Kupující donese vhodně zabalené zboží na kteroukoli pobočku smluvního partnera Prodávajícího (dále jen „služba“). Smluvními stranami tohoto vztahu jsou Prodávající jako poskytovatel služby a kupující jako objednatel služby. Tato služba řeší pouze přepravu. Ostatní záležitosti jako vrácení kupní ceny či reklamace se řeší samostatně podle příslušných ustanovení těchto obchodních podmínek.

2. Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena, pokud kupující spolu s objednávkou zboží, potvrdí v tzv. košíku i službu „Snadné vrácení“, Prodávající mu vystaví fakturu, a kupující ji zaplatí.

3. Popis služby:
Prodávající zaručuje kupujícímu, že mu poskytne snadnější vrácení (přepravu) zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu, ve lhůtě stanovené níže. Tato služba je nepřenosná a vztahuje se pouze na zboží z objednávky, ke které byla tato služba zakoupena a lze ji využít pouze jednou.

4. Podmínky využití služby:
Prodávající je povinen poskytnout službu, tedy poskytnout kupujícímu možnost pohodlnějšího vrácení (přepravu) zakoupeného zboží bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, když
• Kupující objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při koupi zboží, jehož se služba týká;
• Kupující uhradí službu řádně a včas;
• Kupující neodstoupí od smlouvy na koupi zboží, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
• Kupující uplatní službu nejpozději 14. den od převzetí zboží z objednávky, na kterou se služba vztahuje osobně na jedné z poboček poskytovatele, příp. poboček jeho smluvních partnerů, jako Zásilkovna.cz, v rámci řádné otevírací doby;
• Kupující nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
• Kupující prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu;
• Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

5. Vrácení ceny služby: V případě, že je kupujícím spotřebitel, má právo od smlouvy na poskytování služby odstoupit ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, avšak v takovém případě musí vydat i veškeré bezdůvodné obohacení zpět prodávajícímu nejpozději v okamžiku odstoupení.

9) Reklamační řád a záruka

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop Andrestore.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky pečlivě zkontrolujte, zda není obal poškozen a případnou škodu reklamujte ihned při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvést v reklamačním protokolu. Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě www.andrestore.cz je před odesláním kontrolováno. Případné reklamace na zakoupené zboží vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.
Kontrolujte prosím produkty neprodleně po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace (pokud se nejedná o výrobní vadu) nebude brán ohled.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
• běžným používáním – změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení
• mechanickým poškozením – nesprávným použitím
• nesprávným skladováním
• nesprávnou údržbou a čištěním
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

Postup při reklamaci:
• informujte nás o reklamaci formulářem / e-mailem. Ke zprávě o reklamaci připojte fotografie vady!
• následně vám sdělíme, zda máte zboží zaslat doporučenou zásilkou na adresu Andrea Čudová, Palachova 1882/21, Hradec Králové, 500 12
• k reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě – fakturu, která také slouží jako záruční list a vyplňte reklamační formulář, který naleznete zde.
Vaše reklamace bude vyřešena v souladu se zákonem a co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodejcem. V případě delších reklamací vás budeme informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:
• na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, pokud je to odstranitelná vada
• na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání
• na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a není požadována výměna zboží

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Pokud věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, dle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč. zák. a č. 513/1991 Sb., Obch. zák., ve znění pozdějších ustanovení.

Formulář pro REKLAMACI

10) Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením kupní ceny zboží. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mail kupujícího. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mail kupujícího. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící tento e-shop prodávajícího, jako je grafické zpracování včetně fotografií nabízeného zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, jenž by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Aktuální znění obchodních podmínek může prodávající průběžně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11) Řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Prodávající je povinen vystavit kupujícímu k objednávce fakturu.
Platba převodem na účet a platba kartou online nespadá do EET.